Snickeri och kompositavdelning

Sedan start har Marinverket utvecklat sin snickeri avdelning som idag är ett fullskaligt finsnickeri. Inget arbete är för stort eller för litet. Vi har genom åren utfört hela
layoutändringar ombord båtar, byggt nya teakdäck men även utfört mindre ombyggnader av kök, toaletter mm.
Snickeriet ger oss möjlighet att återskapa skadad inredning vid större försäkringsskador såsom grundstötningar och påkörningsskador där inte bara plastskador är följd av
olyckan.